Referat fra projektmødet d. 3 juni 2008 – med deltagere fra alle projekter – er vedlagt.